انجام پروژه سیستم توصیه گر recommender system

انجام پروژه سیستم توصیه گر recommender system ، برای رشته های مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی ،

مهندسی کامپیوتر نرم افزار و تجارت الکترونیک IT

انجام پروژه recomender system

آشنایی با سیستم توصیه گر recommender system

سيستم توصيه گر يا سامانه پيشنهادگر با تحليل رفتار کاربر و سایر کاربران، اقدام به پيشنهاد مناسب ترين اقلام مانند داده، مکان يا کالا مي نمايد.

اين سيستم رويکردي است که براي مواجهه با مشکلات ناشي از حجم فراوان و رو به رشد اطلاعات ارائه شده است .

recommender system به کاربر کمک مي کند تا در ميان حجم عظيم اطلاعات سريع تر به هدف خود نزديک شود.

پژوهش و پروژه سیستم توصیه گر recommender system چگونه است ؟

سیستم های توصیه گر به عنوان نمونه اي از سيستم هاي پشتيباني تصميم شناخته مي شوند .

recommenfer system در دهة 90 ميلادي به عنوان يك شاخة مستقل پا به عرصة تحقيق و پژوهش گشودند.

از اين سيستم ها به عنوان يكي از راه حل هاي رويارويي با مسئله ی سربار اطلاعات در تجارت الكترونيك ياد مي شود.

در سال های اخیر با افزایش توجه مردم به وب سایت ها و شبکه های اجتماعی،

سیستم های توصیه گر به طور گسترده ای مورد بررسی و بهبود قرار گرفته اند.

سيستم توصيه گر يا سامانه پيشنهادگر با تحليل رفتار کاربر و سایر کاربران،

اقدام به پيشنهاد مناسب ترين اقلام مانند داده، مکان يا کالا مي نمايد.

الگوریتم های زیادی در زمینه های گوناگون انجام پروژه سیستم پیشنهاد گر recommender system مطرح شده است .

با این حال هنوز جا برای پیشرفت قابل توجهی وجود دارد که بتواند دقت و عملکرد بهتری را از خود ارائه کند.

سیستم های توصیه گر recommender systems  در تجارت الکترونیک IT

كسب و كارهاي فعال در زمينة تجارت الكترونيك براي جذب مشتري بيشتر در بازار پر رقابت مذكور نيازمند اين سيستم ها هستند .

از سوي ديگر مشتري نيازمند ياري رساني در خيل عظيم و رو به رشد كالا و به همان نسبت اطلاعات مربوط به آنها است .

تا بتواند از ميان تعداد زياد گزينه هاي پيش رو مناسب ترين آنها را بر گزيند.

نحوه انجام پروژه سیستم توصیه گر recommender system

سيستم هاي توصيه گر عمده ترين فناوري بازيابي شخصي سازي شده ی اطلاعات هستند كه غالبا به دو شكل عمل مي كنند:

پيش بيني اينكه آيا يك كالاي خاص مورد علاقه يك كاربر(مشتري) خاص هست يا نيست.

پيش بيني دسته اي كالا كه احتمالا مورد پسند يك كاربر قرار خواهد گرفت.

به اين ترتيب سيستم هاي توصيه گر از يك سو موجب جلب رضايت مشتري و از سوي ديگر افزايش فروش مي شوند.

انواع سیستم توصیه گر recommender system  در انجام پروژه

سيستم هاي توصيه گر به سه دستة اصلي تقسيم مي شوند:

انجام پروژه سیستم توصیه گر recommender system محتوا محور،

سیستم های محتوا محور، اطلاعات مربوط به محتوا و مشخصات كالا را ذخيره مي كنند .

بر اساس تشابه اقلام موجود در سابقة خريد مشتري با اقلام ديگر، توصيه هايي را به كاربر ارائه مي كنند.

انجام پروژه سیستم توصیه گر recommender system  مشارکتی

سيستم هاي مبتني بر پالایش مشارکتی، بر اساس تجربه اي كه از سابقة خريد مشتري هاي مشابه دارند عمل مي كنند.

اين سيستم ها نيز به دو دستة كاربر محور و كالا محور تقسيم مي شوند.

 انجام پروژه سیستم توصیه گر recommender system سيستم هاي تركيبي.

سيستم هاي تركيبي با ادغام متدهاي به كار رفته در دو نوع سيستم محتوا محور و مبتني بر پالایش مشارکتی، تلاش مي كنند .

با تركيب آنها به اشكال مختلف، بر مشكلات ناشي از به كارگيري مجزای هر يك از دو روش مذكور، فائق آيند.

سفارش پروژه سیستم توصیه گر

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload