انجام پروژه RapidMiner

انجام پروژه rapidminer ،انجام پروژه داده کاوی با نرم افزار RapidMiner

برای انجام پروژه رپیدماینر باید شناخت ابتدایی در مورد این نرم افزار داشته باشیم.

rapidminer

انجام پروژه رپیدماینر

این نرم افزار که نام سابق آن YALE بوده، محیطی برای یادگیری ماشین، داده کاوی، متن کاوی، تحلیلهای پیشگویانه فراهم نموده است.

از این نرمافزار برای تحقیق، آموزش و کاربردهای تجاری استفاده میشود.

این نرم افزار به زبان Java نوشته و تحت لیسانس متن باز AGPL توزیع شده است.

پروژه توسعه RapidMiner در سال 2001 در واحد هوش مصنوعی دانشگاه Dortmund آغاز شد.

نرم افزار RapidMiner رویه های داده کاوی و یادگیری ماشین، پردازش و مصورسازی داده، مدلسازی و ارزیابی را فراهم میآورد.

فرآیند داده کاوی میتواند به وسیله های عملگرهای تودرتوی متعدد ساخته شود،

و در فایلهای XML نوشته شود و به وسیله واسط گرافیگی صورت پذیرد.

از ویژگیهای بارز این نرم افزار یکپارچه شدن آن با نرم افزار Weka میباشد.

نرم افزار RapidMiner میتواند برای متن کاوی، کاوش چندرسانه ای، کاوش داده های جریانی، توسعه روشهای

تجمیعی و داده کاوی توزیع شده مورد استفاده قرار گیرد.

از این ابزار در حوزه های صنایع انرژی، صنایع بیمه و خودروسازی، تجارت، بانکداری، IT، تحقیقات بازارو غیره استفاده میشود.

توسعه های متعددی برای نرم افزار RapidMiner فراهم آمده است، از جمله بسط هایی برای متنکاوی،

پردازش تصویر،

پردازش زمانی،

وبکاوی،

آمار،

مصورسازی،

پردازش موازی و غیره.

انجام پروژه rapidminer کشف تقلب

انجام پروژه rapidminer رضایت مندی مشتریان

انجام پروژه rapidminer تشخیص خرابی

انجام پروژه rapidminer تشخیص نفوذ

سفارش پروژه رپیدماینر

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload