انجام پروژه OpenSees

برای انجام پروژه opensees ابتدا باید با قابلیت های انجام پروژه این نرم افزار آشنا گردیم .

در ادامه سعی داریم تا توضیحاتی مختصر از نرم افزار opensees و توانایی این نرم افزار برای انجام پروژه بپردازیم.

پروژه opensees

 آشنایی با نرم افزار Opensees

 

 

چهار چوب نرم افزار opensees

 

نرم افزار Opensees با استفاده از روش اجزا محدود به تحلیل انواع سازه ها می پردازد.

این نرم افزارتوسط زبان برنامه نویسی C# تولید شده است که زبان برنامه نویسی کاربران در آن با زبان TCL/TK

است که قابلیت گسترش و تولید انوع مقاطع سازه ای و غیر سازه ای در خصوص تحلیل را درا است.

کاربر می تواند توسط این روش به اصل سیستم نرم افزاری راه داشته باشد .

می تواند توسط نوشتار هندسه مدل، بارگذاری، ساختار کمی ، مواد استفاده شده و روش آنالیز را تعریف کند.

این نرم افزار توسط اعضای واحد تحقیقاتی NEES وابسته به دانشگاه برکلی کالیفرنیا تهیه و پخش شده است که در این خصوص هیچ شرکت و کمپانی دخیل نمی باشد .

این هیئت هیچ ضمانتی در خصوص نتایج حاصل از آنالیز ارائه نداده است.

هدف از تهیه نرم افزار Opensees پیشبرد هرچه بیشتر تحقیقات می باشد که دانشگاههای جهان روزانه با آن درگیر هستند.

زبان برنامه نویسی TCL از یک سری رشته ها تشکیل شده است که ویژگی های زیر را می توان در آن تعریف کرد :

    • متغیرها و جایگزینی مقادیر آنها
    • انجام محاسبات و نمایش آنها
    • استفاده از روابط شرطی ( for each, if , while , for )
    • روش های تحلیلی
    • ساختن دستی فایل بصورت تایپ آن

در نهایت برای استفاده بهینه از زبان برنامه نویسی TCL، باید این زبان برنامه نویس با روش اجزا محدود همگرا شود که طبقه بندی زیر پس از این همگرا شدن به دست خواهد آمد :

    • مدلسازی (modeling) : تعریف گره ها، تعریف المان ها، تعریف بارگزاری و همسازی ها.
    • آنالیز (analysis) : مشخص کردن روش آنالیز
    • خروجی های (output specification) : انتخاب خروجی هایی که لازم است پس از انجام عملیات آنالیز نمایش داده شوند.

در Opensees واحد خاصی برای تعریف اعداد وجود ندارد، باید واحد را از اول یک مقدار تعیین می کنیم و مقادیر را بر حسب واحد اختیاری وارد می کنیم و تا انتها تمامی نتایج بر اساس واحدهای داده شده خروجی داده می شود.

 امکانات انجام پروژه نرم افزاری Opensees  

نرم افزار Opensees دارای یک آرشیو کامل از انواع رفتارهای خطی و غیرخطی در خصوص تعریف مصالح ،

المانهای فولادی و بتنی و تعریف المان های مختلف در خصوص مدلسازی می باشد.

بجز عناصری که در آرشیو موجودی می باشد، کاربر می تواند بصورت اختیاری نیز نوعی از مواد و مصالح و المان ها را برای مدلسازی خود تعریف کند.

نرم افزار قادر به تحلیل انواع مدل های خطی و غیر خطی سازه ای و ژئوتکنیکی می باشد.

تحلیل ها بصورت انواع تحلیل ها ی استاتیکی و دینامیکی در حالت خطی و غیر خطی انجام می شود که معروفترین آنها بصورت زیر آورده شده است :

    • انجام پروژه opensees تحلیل استاتیکی غیر خطی (static pushover Analysis)

    • انجام پروژه تحلیل استاتیکی سیکلی (static reverse-cyclic Analysis)  با opensees

    • پروژه تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (Dynamic time-series Analysis) با opensees

    • پروژه تحلیل مدلسازی تحریک یکنواخت پایه (Uniform-support Exitation)

    • انجام پروژه opensees تحلیل مدلسازی چندتایی پایه (Multi support Exitation)

در حالت کلی به عنوان یک معرفی کلی می توان گفت که تحلیل استاتیکی به فرم ku=R بدون ماتریس جرم و میرایی مطرح می شود و حل این مساله خودش به تنهایی تحلیل استاتیکی را انجام می دهد.

آنالیزهای وابسته به زمان به دو صورت مطرح ميشوند، نوع اول آناليز وابسته به زمان با گام ثابت است و نوع دوم آناليز وابسته به زمان با گام زماني متغير است.

انجام پروژه opensees

نرم افزار Opensees قادر به مدلسازي انواع قسمت هاي يك المان سازه اي در پروژه های مهندسی عمران ميباشد.

مي توان گفت نرم افزار فوق تمام قسمت هاي يك قالب سازه از هر نوعي با هر مصالحي را مدل ميكند.

ميلگردهاي موجود در سطح مقطع يك عنصر،

بتن اطراف ميلگردها با پوشش حداقل و حداكثر،

خستگي در المان ها تحت اثر هر نوع بارگذاري،

رفتار هيسترزيسي بصورت منحني نيرو-تغيير مكان و…

از جمله مسائلي هستند كه نرم افزار فوق قادر به مدل كردن و تحليل آنها ميباشد.

سفارش پروژه opensees

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload