انجام پروژه کلودسیم cloudsim

برای آشنایی با نحوه انجام پروژه کلودسیم cloudsim ابتدا به مرور قابلیتهای این نرم افزار میپردازیم.

نرم افزار کلودسیم

انجام پروژه نرم افزاری کلودسیم

انجام پروژه شبیه سازی سیستم های رایانش ابری

شبیه سازی زیرساخت ابری

نرم افزار کلودسیم

کلودسیم یک ابزار شبیه ساز توسعه پذیر است که امکان انجام پروژه مدل سازی و شبیه سازی سیستم های رایانش ابری و آماده سازی برنامه های کاربردی را فراهم می آورد.

قابلیت های انجام پروژه کلودسیم cloudsim :

در واقع به کمک این نرم افزار میتوان مدلسازی یکپارچه را به همراه شبیه سازی و ارزیابی زیرساخت ابری و همچنین سرویسهای آنرا انجام داد .

این نرم افزار قابلیت مدل سازی سیستم و رفتار مولفه های سیستم رایانش ابری از قبیل مراکز داده ، ماشین های مجازی (VMs) و سیاست های تامین منابع را فراهم می کند.

همچنین، تکنیک های تامین برنامه های کاربردی را به صورت کلی فراهم می کند که می توانند با سهولت و تلاش کم توسعه یابند.

در حال حاضر، نرم افزار کلودسیم از مدلسازی و شبیه سازی محیط های رایانش ابری متشکل از رایانش ابری واحد و رایانش ابری میان شبکه نیز پشتیبانی می کند.

در یک بیان کلی میتوان گفت این نرم افزار در واقع یک مجموعه ابزار توسعه دادن است که به منظور شبیه سازی سناریوهای مختلف ابری میتوان استفاده نمود.

در شکل زیر می توان مولفه های اصلی ابزار کلودسیم را مشاهده نمود.

نرم افزارکلودسیم

علاوه بر این، نرم افزار کلودسیم واسط های سفارشی را برای پیاده سازی سیاست ها و تکنیک های تامین منابع برای تخصیص ماشین های مجازی VMs در سناریوهای رایانش ابری میان شبکه فراهم می کند.

معماری نرم افزار کلودسیم

همچنین در شکل بالا معماری کلی این شبیه ساز به همراه المانهای شبکه ای آن که هاشور زده شده اند، قابل مشاهده است .

معماری نرم افزار کلودسیم در انجام پروژه کلودسیم cloudsim

پائین ترین لایه این معماری در واقع وظیفه برقراری ارتباط بین کلودسیم و مولفه های آنرا بر عهده دارد.

کلیه مولفه ها در کلودسیم از طریق عملیات فرستادن پیام با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

لایه دوم از چندین زیر لایه تشکیل شده که هسته اصلی المانهای رایانش ابری را مدل می کنند.

بالاترین زیر لایه ها وظیفه مدلسازی مراکز داده، ارتباطات بین ابری و توپولوژی شبکه بین مراکز مختلف داده را بر عهده دارند.

این مولفه ها در کمک به طراحی زیرساخت ابری موثر هستند.

ماشین مجازی و ارایه دهندگان خدمات ابری قابلیت های اصلی را جهت طراحی مدیریت منابع و الگوریتم های زمانبندی مختلف را فراهم می آورند.

در واقع لایه های بالاتر به کاربر کمک میکنند که سناریوهای مختلف شبیه سازی مورد نظر را جهت ارزیابی الگوریتم های خود، پیکربندی نمایند.

مقایسه انجام پروژه نرم افزاری cloudsim با دیگر نرم افزارها

نرم افزارهای مورد استفاده برای رایانش ابری

در جدول بالا یک مقایسه کلی بین ابزارهای مختلف شبیه سازی ابر را با کلودسیم میتوان مشاهده کرد.

 

سفارش پروژه کلودسیم cloudsim

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload