انجام تحلیل آماری

انجام تحلیل آماری حسابداری ، مدیریت ، مهندسی صنایع و عمران ، علوم زیستی و پزشکی ، اقتصاد

انجام تحلیلی پروژه های آماری با نرم افزارهای spss, lisrel , eviews , amos , pls

تحلیل آماری

انجام تحلیل آماری

 

تحلیل آماری با انواع روش های آماری با نرم افزار spss ، pls ، lisrel ، amos و eviews

برای رسیدن به تسلط صد در صدی تحلیل آماری پایان نامه یا پروژه نیاز هست تا آشنایی خوبی با مفاهیم پایه ای آمار و پرکاربرد در  انجام پروژه ، مقالات علمی و پایان نامه ها داشته باشید.

انواع آمار توصیفی:

میانگین و انحراف معیار و جداول فراوانی و نیز انواع نمودار

آزمون پایایی (الفای کرونباخ)

آزمون های همبستگی

آزمون های تفاوتی F  و t

آزمون های ناپارامتریک

انواع رگرسیون : خطی، لجستیک، ترتیبی و برآورد منحنی , پروبیت

تحلیل تشخیصی/ تمییزی

 AHP, DEA,DEE

تحلیل کلاستر

تحلیل مسیر

تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

مدل یابی معادلات ساختاری

مدلهای پیش بینی و سری زمانی

ARCH,GARCH,EGARCH,CGARCH,DGARCH

انجام تحلیل آماری رشته مدیریت مالی حسابداری

انجام تحلیل آماری در بیشتر پروژه های آماری و پایان نامه ها چه رشته های علوم انسانی مانند مدیریت و حسابداری

و چه رشته های علوم مهندسی مانند مهندسی صنایع یا مهندسی عمران مدیریت ساخت ، حمل ونقل

و چه رشته های پزشکی ، دارویی و علوم زیستی

معمولا با نرم افزارهای spss ، pls ، amos و Lisrel انجام می شود.

سالهای گذشته رویکرد بیشتر روی تحلیل آماری با نرم افزار spss بود .

ولی طی دو سال اخیر شاهدیم که اساتید خواهان استفاده از نرم افزارهای بروزتر برای انجام تحلیل آماری داده های حاصله از پرسشنامه یا آزمایشگاه هستند.

نرم افزارهایی مانند amos از این نوع هستند.

برای انجام تحلیل داده های آزمایشگاهی بدلیل امکان طراحی آزمایش ، رویکرد به سمت نرم افزار minitab  هم دیده میشود.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری چگونه است ؟

آموزش نرم افزار آماری

از محاسن انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری محیط دوستدار کاربر و رسیدن به نتایج به صورت نمودار ، شکل در تحلیل هاست.

شما برای آشنایی با محیط این نرم افزاها نیاز به صرف زمان طولانی نخواهید داشت.

البته یادآور میشویم پارامتر مهم در کار با نرم افزارهای آماری ، آشنایی با مفاهیم اولیه آماریست.

مشاوران شریف با داشتن تیم مجرب در هر رشته تخصصی

در انجام تحلیل آماری رشته حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد ، عمران حمل و نقل ، عمران محیط زیست و مدیریت ساخت ، پزشکی

با نرم افزارهای spss ، amos ، pls و Minitab و lisrel آماده انجام تحلیل داده های آماری شماست.

در کنار تحلیل آماری پروژه میتوانید از آموزش کلی نرم افزار هم به صورت رایگان بهرمند شوید.

ضمنا تمامی فایلهای نرم افزاری تحلیل آماری و اکسل داده ها هم تحویل داده خواهد شد.

سفارش تحلیل آماری
مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload