انجام پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار

انجام پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار

انجام پروژه با نرم افزارهای تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، انجام پیاده سازی نرم افزاری ، انجام پروژه کدنویسی

انجام پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار با محوریت طراحی الگوریتم ها ، ساختمان داده ، ساختمان گسسته ، نظریه محاسبات ، نظریه گراف و نظریه بازی

برنامه نویسی پیشرفته و تحت وب ، الگوریتم های پردازش موازی ، بانک داده ، سیستم عامل پیشرفته و …

درخواست انجام پروژه طراحی و پیاده سازی پایگاه داده

درخواست انجام پروژه مهندسی نرم افزار در حوزه ی طراحی ، مدیریت ، پیاده سازی و سرویس دهی پروژه

درخواست پیاده سازی تولید همزمان چندین برنامه در رایانه به همراه مدیریت آنها ( برنامه نویسی همروند)

پیاده سازی تقسیم الگوریتم ها به منظور پردازش موازی آنها توسط چند پردازشگر برای بالابردن سرعت اجرای الگوریتم