انجام پروژه مهندسی پزشکی:

انجام پروژه مهندسی پزشکی با کاملترین تیم تخصصی در مشاوران شریف

مهندسی پزشکی رشته‌ای متشکل از گرایش‌های متعدد مهندسی و علوم پزشکی است.

در نتیجه پیدایش گرایشهای جدید این رشته دور از انتظار نخواهد بود.

پروژه مهندسی پزشکی

انجام پروژه  مهندسی پزشکی توسط مشاوران شریف در تمامی زمینه ها پشتیبانی میشود.

پروژه مهندسی پزشکی بالینی

پروژه مهندسی پزشکی بیوالکتریک

 پروژه های بیومکانیک

انجام پروژه  مهندسی پزشکی بیومواد

 انجام پروژه مهندسی بافت

انجام پروژه پردازش تصاویر پزشکی

انجام پروژه ارشد مهندسی توانبخشی

انجام پروژه مهندسی ورزش

انجام پروژه مدل سازی سیستم‌های فیزیولوژیکی

انجام پروژه ابزار دقیق در مهندسی پزشکی

انجام پروژه مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

بیشتر پروژه هایی که به تیم مشاوران شریف ارجاع داده میشود مربوط به گرایش بیوالکتریک می باشد.

تیم تخصصی مشاوران شریف در بعضی از زمینه های مهندسی پزشکی از تیم تخصصی گرایشهای هوش مصنوعی و مهندسی برق الکترونیک برای اتمام هرچه بهتر و خدمت رسانی دقیقتر به شما دانشجویان کمک میگیرد.

برای شروع کار باید توجه داشته باشید دیتاست شما میتواند شامل دیتاهای بومی ایران یا دیتاستهای موجود در سایتهای مرجع باشد .

زمینه ها و موضوعاتی که میتوان برای انجام پروژه های مهندسی پزشکی و بیو الکتریک از آنها استفاده کرد:

اهم حوزه هایی که یک مهندس بیوالکتریک در آن فعالیت می کند عبارتند از :

الف –انجام پروژه پردازش سیگنال های حیاتی ECG EEG و غیره

ب –انجام پروژه پردازش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویر برداری تومورمغزی پستان پروستات و غیره

پ –انجام پروزه پردازش صوت وگفتار و طراحی سیستم های گفتار درمانی جهت کمک به معلولین گفتاری

ت – پروژه مدلسازی سیستم های بیولوژیک

ث – طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توانبخشی BCI

ج – ثبت سیگنال های حیاتی و طراحی سیستم های مانیتورینگ بیمارستانی

چ – طراحی و ساخت سیستم های درمانی و آزمایشگاهی پزشکی

 

 

سفارش پروژه مهندسی پزشکی

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload