انجام پروژه برق مخابرات

انجام پروژه برق مخابرات در دو گرایش مخابرات سیستم و مخابرات میدان با مشاوران شریف

پروژه برق مخابرات

انجام پروژه برق مخابرات گرایش سیستم

انجام پروژه رمزنگاری ،

امنیت شبکه

شبکه های مخابراتی 5G 4G ،

شبکه بین خودرویی ،

امنیت شبکه ،

شبکه سلولی ماشین به ماشین D2D ،

شبکه بیسیم WIRELESS ،

مخابرات سیار،

 پردازش تصویر  و ویدیو شامل رمزنگاری ، حاشیه نگاری ، فشرده سازی تصاویر ، حذف نویز 

پردازش سیگنال

انجام پروژه نرم افزاری برق مخابرات

در محیطهای پیاده سازی از MATLAB ، NS2، NS3 ، OMNET،OPNET  برای گرایش سیستم

انجام پروژه نرم افزاری مخابرات میدان

موضوعات طراحی آنتن با نرم افزارهایی مانند HFSS ,CST ,ADS دارا می باشد.

پروژه رادار و سونار

تیم تخصصی مشاوران شریف برای گرایش مخابرات از تخصصی برخوردار است که بعضا برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه نیز از پژوهشگران این کارگروه بهره جسته ایم.

 

سفارش پروژه برق مخابرات

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload