انجام پروژه برق الکترونیک ، انجام پروژه مهندسی برق الکترونیک

انجام پروژه برق الکترونیک ، انجام پروژه الکترونیک ،انجام پروژه الکترونیک نوری ، انجام پروژه الکترونیک ادوات ، انجام پروژه برق الکترونیک آنالوگ به دیجیتال ، انجام پروژه  پردازش سیگنال ، انجام پروژه مهندسی برق الکترونیک پردازش تصویر

انجام پروژه برق الکترونیک با توجه به گستردگی موضوعی و ابزارهای نرم افزاری متنوع نیازمند تیمی قدرتمند مهندسی برق الکترونیک است.

انجام پروژه

انجام پروژه برق الکترونیک

 

با جرات میتوان گفت از قدرتمندترین تیمهای مشاوران شریف در انجام پروژه برق الکترونیک مشغول به فعالیت هستند .نمونه ای از زمینه های انجام پروژه و نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در پروژه های برق الکترونیک در زیر آمده است. ما تعهد آموزش داریم. اکثر این نرم افزارها برای اولین بار توسط شما در طول انجام پروژه مشاهده میشوند. بنابراین فقط انجام پروژه کفایت نمیکند. آموزش دقیق و مفهومی در طول پروژه از انجام پروژه مهمتر است.

پروژه طراحی و شبیه سازی مدارات آنالوگ و دیجیتال
پروژه طراحی انواع آپ امپ، تقویت کننده، منابع جریان مرجع و ولتاژ مرجع، اسیلاتور، نمونه بردار، و غیره با تکنولوژی های 0.25، 0.18، و 0.13 µm Cmos
انجام شبیه سازی ادوات نیمه هادی با نرم افزار SILVACO
انجام شبیه سازی ادوات نیمه هادی و ادوات جدید با VNL ATK
انجام شبیه سازی ادوات نوری با Lumerical و RSOFT
پروژه طراحی مدارات FPGA به زبان های VHDL,Verilog
انجام پروژه با نرم افزارهای Hspice, ADS, Pspice, Orcad, Cadance, LEDIT, FPGA, Multisim, Comsol, Circuit maker, VHDL, VERILOG, ACTIVE-HDL, QUARTUS, MATLAB, Proteus, SILVACO, RSOFT, Lumerical, Optiwave, ATK
شبیه سازی و آنالیز مدارات با OrCAD، PSpice و HSpice , Proteus, Cadence
طراحی و شبیه سازی ابزارهای نوری و مدارهای مجتمع نوری توسط Optiwave Package, Silvaco, Comsol, (Optisys, OptiFDTD, OptiFiber, Optigrating)
انجام شبیه سازی مدارهای RF توسط نرم افزار ADS 2009
تسلط بر روی نرم افزار COMSOL Multyphysics در شبیه سازی مدل های الکترومغناطیسی و RF
پروژه طراحی IC Layout با L-Edit

نرم افزارهایی که تیم تخصصی انجام پروژه برق الکترونیک به آنها کاملا تسلط دارند شامل نرم افزارهای زیر می باشد.

انجام پروژه HSPICE
انجام پروژه COMSOL
انجام پروژه ATK
انجام پروژه RSOFT
انجام پروژهSILVAVO
انجام پروژه ADS
انجام پروژه ISE TCAD
انجام شبیه سازی QCA
انجام شبیه سازیMicrowind
انجام پروژه نرم افزاریCADENCE
انجام پروژهLEDIT
انجام پروژه MATLAB
انجام پروژه Orcad
انجام شبیه سازی نرم افزاری Proteus
انجام پروژه Optiwave

 

سفارش پروژه برق الکترونیک

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload