مطالب توسط مدیر مشاوران شریف

انجام پروژه PVT

انجام پروژه PVT انجام پروژه PVT  از دانشجویی تا صنعتی و در رشته های مهندسی شیمی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی مهندسی نفت و … خود را به گروه حرفه ای و نخبه مشاوران شریف بسپارید. اگر هم کیفیت انجام پروژه PVT و هم یادگیری نرم افزار PVT در راستای پروژه را دنبال میکنید با ما […]

انجام پروژه فلوئنت

انجام پروژه فلوئنت FLUENT انجام پروژه فلوئنت از دانشجویی تا صنعتی و در رشته های مهندسی خود را به گروه حرفه ای و نخبه مشاوران شریف بسپارید. اگر هم کیفیت انجام پروژه فلوئنت و هم یادگیری نرم افزار فلوئنت در راستای پروژه را دنبال میکنید با ما همراه شوید. انجام پروژه فلوئنت رشته های مهندسی […]

انجام پروژه نرم افزاری کامسول

انجام پروژه کامسول COMSOL انجام پروژه کامسول از دانشجویی تا صنعتی و در رشته های مهندسی خود را به گروه حرفه ای و نخبه مشاوران شریف بسپارید. اگر هم کیفیت انجام پروژه کامسول و هم یادگیری نرم افزار کامسول در راستای پروژه را دنبال میکنید با ما همراه شوید. پروژه کامسول رشته های مهندسی مهندسی […]

انجام پروژه نرم افزاری متلب

انجام پروژه متلب MATLAB انجام پروژه متلب از دانشجویی تا صنعتی از مهندسی تا علوم انسانی خود را به گروه حرفه ای و نخبه مشاوران شریف بسپارید. اگر هم کیفیت انجام پروژه متلب و هم یادگیری نرم افزار در راستای پروژه را دنبال میکنید با ما همراه شوید. پروژه متلب رشته های مهندسی کامپیوتر ، […]

چرا مشاوران شریف ؟

مشاوران شریف مشاوران شریف فعالیت غیر رسمی خود را از سال 89 و با انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی شیمی و مهندسی نفت آغاز نمود. رفته رفته همزمان با رضایت دانشجویان ، انجام پروژه های دیگر رشته ها به این تیم پیشنهاد شد . با توجه به درخواست دانشجویان ، تیم مشاوران شریف به […]