استخراج مقاله بهبود محتوای علمی مقاله و چاپ مقاله معتبر با مشاوران شریف

استخراج مقاله از پایان نامه شما ، بهبود محتوای علمی مقاله و مشاوره سابمیت و چاپ مقاله

طیف وسیع رشته ها، گرایشها و موضوعات علمی گواه این نکته است که دیگر مرزبندی گذشته در ارتباط با علوم کارکرد خود را از دست داده اند.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهای گسترش دانش نشریات علمی یا ژورنالها هستند.

رشد شگفت انگیز تعداد ژورنالها در سالهای اخیر سبب گشته انتخاب یک ژورنال مناسب جهت چاپ مقاله با وجود بیش از بیست هزار عنوان ژورنال معتبر و بیش از دهها عنوان ژورنال در هر موضوع تخصصی با مشکل مواجه باشد.

چه بسیارند مقالات ارزشمندی که به دلیل عدم آشنایی کامل مولفین آنها، در ژورنالهایی با کیفیت پایین چاپ شده اند .

یا جهت چاپ آن در ژورنال مناسب زمان بسیار زیادی صرف شده است.

از این رو در سراسر جهان شرکتها و موسساتی تاسیس گشته اند تا با بهره گیری از متخصصین و نرم افزارهای مرتبط، مولفین را در انتخاب ژورنال مناسب و ارسال مقالات به آن ژورنالها یاری رسانند.

از دیگر سوی، پس از انتخاب ژورنال مناسب ، رعایت اصول ساختاری و محتوایی آن ژورنال، تسریع فرآیند داوری، پاسخ مناسب به نظرات داورها و کاهش زمان چاپ از دیگر مشکلاتی است که محققین و بویژه دانشجویان و داوطلبان شرکت در مصاحبه دکتری یا دریافت بورس تحصیلی به دلیل محدودیتهای زمانی شان با آنها مواجه اند.

مشاوران شریف با سابقه بیش از هفت سال همراهی شما عزیزان آمادگی دارد تا با مشاوره در استخراج مقاله ، بهبود محتوای علمی ، کمک در فرآیند سابمیت و داوری و چاپ مقاله شما را همراهی نماید.

ابتدا مشاوران شریف این  مقاله مورد نظر را مطالعه و بررسی می نمایند .

سپس آن را برای متخصصین مربوطه در آن رشته ارسال می نمایند.

متخصصین  که همگی از اساتید برجسته و داوران بین المللی ژورنالهای معتبر می باشند با بررسی مقاله سطح آن را مشخص و ژورنال مورد نظر را انتخاب می نمایند.

در این مرحله در صورتیکه مقاله با مشکلات محتوایی مواجه باشد آن مشکلات نیز برطرف می کنند.

جهت چاپ در آن ژورنال آماده و سپس ارسال می گردد.

مشاوران شریف افتخار همکاری با چنین شبکه جامعی از نخبگان و اساتید را داراست .

همگی به عنوان داور در یک یا چند ژورنال معتبر مشغول فعایت هستند .

دارای مقالات متعدد در آن ژورنالها هستند و شناخت کاملی از فرایندهای داوری ژورنالها در حیطه تخصصیشان دارند.

وجود تیم حرفه ای در مشاوران شریف به ما این قابلیت را می دهد تا با بهره گیری از ارتباطات وسیع میان این متخصصین و داوران و سردبیران ژورنالها، روند داوری مقالات را تسریع و زمان چاپ مقالات را به شدت کاهش دهد.

در انتها متخصصین  به سوالات و نظرات داوران ژورنال پاسخ داده و مشکلات احتمالی را برطرف می نمایند .

پذیرش نهایی مقالات را دریافت می نمایند.

قابل ذکر است کلیه اطلاعات و مستندات دانشجویان و محققین که به موسسه سپرده می شوند به صورت کاملا محرمانه مورد بررسی قرار می گیرند .

تا مرحله قبل از چاپ جهت افزایش دامنه امنیت متقاضیان، بدون ذکر نام سفارش دهنده به متخصصین جهت انتخاب ژورنال و چاپ مقاله واگذار می گردند.

استخراج مقاله از پایان نامه

بهبود محتوای مقاله

انجام امور سابمیت و چاپ مقاله

کمک به تسریع فرآیند داوری مقاله

استخراج بهبود محتوا چاپ مقالات مهندسی برق مکانیک عمران صنایع شیمی نفت معماری مهندسی پزشکی

استخراج بهبود محتوا چاپ مقالات علوم پایه فیزیک شیمی ریاضی زیست

استخراج بهبود محتوا چاپ مقالات علوم انسانی اقتصاد مدیریت حسابداری