ارزیابی مقاله

ارزیابی مقاله از ارکان پژوهش است . مهارتیست که پژوهشگران هر روز به آن توجه میکنند. برای نگارش مقاله و انجام پایان نامه ارشد و دکتری شما باید بتوانید بین مقاله معتبر و مقاله بی کیفیت تمیز قایل شوید.

در ادامه با توضیحات مختصر سعی داریم نحوه ارزیابی مقاله را توضیح دهیم.

چند نکته مهم در ارزیابی مقاله :

 ژورنال نشر دهنده مقاله

مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده  از مهمترین فاکتورهای ارزیابی مقاله می‌باشد.

مجلات در لیست کیفیت مجله (Journal Quality List) رتبه بندی شده اند.

در ایران نیز سایتهایی وجود دارند که با ورود به آن می‌توانید مجله‌ مقاله را ارزیابی نمایید.

معمولاً  مقالات مجلات ISI دارای ایمپکت فاکتور جزو مجلات معتبر به شمار می‌آیند.

برخی مجلات بسیار معتبر در لیست مجلات معتبر  وجود ندارند(Journal Quality List) .

 نویسندگان مقاله – دانشگاه نویسندگان مقاله – کشور نویسندگان مقاله

مشخصات نویسندگان مقاله زیر عنوان مقاله درج می‌گردد.

۱- شخصی که مقاله را نوشته

۲- تحقیقات متعدد نویسنده در این زمینه

۳- نظر دیگر پژوهشگران درباره نویسنده مثلا در ریسرچ گیت یا سایت لینکداین

مولف مقاله در کدام دانشگاه تحصیل کرده و تحصیل یا تدریس می‌کند؟

آیا این دانشگاه شهرت خوبی دارد؟

 به تاریخ چاپ مقاله نگاه کنید.

احتمالا مقالات به روزتر کیفیت علمی بهتری دارند.

مقالات به روز تر از نظر ارزیابی کیفی ایرادهای مقالات قبل رو ندارند .

مقالات به روزتر جامع تر هستند.

اگر تحقیق  قدیمی است، برای ارزیابی کیفیت مقاله ببینید پژوهش دیگری در سالهای اخیر در ادامه آن مقاله انجام  شده است ؟

شاید خود نویسنده مقاله را ادامه داده و نتایج مفیدتری منتشر کرده باشد.

اگر در حال جستجو برای یک مقاله در Google Scholar هستید، می‌توانید از نوار کنار جستجو سالها را معین نماید.

مثلاً مقاله را در سال ۲۰۱۳ پیدا نموده‌اید، براحتی می‌توانید سالهای بعدی را انتخاب کنید تا مشاهده نمایید آن نویسنده مقاله خود را در سالهای بعدی بروز نموده است یا خیر.

ارجاع دهی به مقاله – سایتیشن مقاله

می‌توان نظر پژوهشگران نسبت به یک مقاله را در اینترنت پیدا نمود.

یک روش ساده تر آن است که به میزان ارجاع دهی مقاله یا به عبارتی سایتیشن مقاله نگاه کنید و ببینید آن مقاله تا چه حد مورد استناد مقالات مختلف در سالهای متمادی قرار گرفته است.

البته ممکن است نویسندگان مقاله در مقالات بعدی خود به مقالات قبلی ارجاع داده باشند !!!

توجه داشته باشید که مقاله‌ای که جدیداً چاپ شده است میزان استناد دهی کمی دارد.

باید ملاک های دیگر را برای ارزیابی آن انتخاب نمایید.

ارزیابی مقاله

ارزیابی مقاله

هر دو مقاله در سال ۲۰۱۴ انتشار یافته‌اند اما تا سال ۲۰۱۷ مقاله اول حدود ۵ بار در مقالات دیگر مورد استناد واقع شده اما مقاله دوم حدود ۵۷ بار مورد استناد قرار گرفته است.

ارزیابی مقاله نشان میدهد مقاله دوم احتمالا معتبرتر هست.

در تدوین مرور ادبیات مقاله تا می توانید از مقالات معتبر استفاده نمایید.

اگر از مقالات بی کیفیت و فاقد اعتبار استفاده کنید، استنتاج خود را بر پایه مفاهیم اشتباه و بی‌ارزش بنا کرده اید. داوران ژورنال ، برای ارزیابی مقاله منابع مقاله شما را بررسی می‌نمایند .