راهنمای نوشتن مقاله

در اینجا سعی داریم خلاصه وار نحوه نوشتن مقاله را توضیح دهیم.

توضیحات دقیقتر برای هر بخش از مقاله را در لینک سایت بخش های یک مقاله میتوانید مطالعه نمایید.

شما میتوانید برای نوشتن مقاله درتمام رشته های فنی مهندسی علوم انسانی پایه و پزشکی از گروه تخصصی مشاوران شریف کمک بگیرید.

انجام خدمات مقاله

نوشتن مقاله

 عنوان

عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می‌کند.

عنوان هم باید گویای متن باشد و هم دارای جذابیت باشد.

همچنین از کلمات اختصاری شناخته نشده در عنوان مقاله نباید استفاده کرد.

عنوان مقاله می‌تواند در قالب یک جمله یا عبارت پرسشی نوشته شود که در این حالت توجه دیگران به موضوع بیشتر جلب خواهد شد.

 چکیده

در این قسمت باید چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق در قالب تعداد محدودی از کلمات (وابسته به نوع مجله مثلا می‌تواند حداکثر تا 200 کلمه باشد) توضیح داده شود.

چکیده بایستی به گونه‌ای نوشته شود که دیگران را به خواندن مقاله شما ترغیب کند.

معمولا زمان افعال چکیده یک مقاله زمان حال است اما می‌توان از افعال زمان گذشته نیز استفاده نمود.

 کلمات کلیدی

کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند که جهت شناساندن و معرفی مقاله به جامعه علمی کاربرد دارند.

نویسندگان و پژوهشگران با جستجوی عبارات مورد نظر خود در کلمات کلیدی، می‌توانند به مقاله شما دست یابند.

 مقدمه

اگر خوانندگان با مطالعه مقدمه مقاله، به نوشته شما علاقمند نشوند، مقاله از دست رفته است!

در آغاز مقدمه بهتر است به صورت کلی صحبت کرده و به تدریج به توضیح توضیحات جزییات و موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود.

در آخرین پاراگراف بخش مقدمه، مرسوم است ساختار کلی مقاله و اینکه در بخش‌های بعدی آن چه عنواینی مطرح خواهد شد، بیان گردد.

زمان افعال استفاده شده در این بخش تلفیقی از گذشته و حال می‌باشد.

 مواد و روش‌ها

ممکن است مقاله در مورد یک موضوع عملی، تئوری یا شبیه سازی باشد.

اگر موضوع مقاله عملی باشد در این قسمت کلیه مواد و دستگاه‌های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش و چگونگی فراهم آوردن مقدمات آزمایش به طور کامل و دقیق عنوان می‌شود.

 نتایج

نتایج عملی با عنوان Experimental Results و نتایج شبیه سازی با عنوان Simulation Results بیان می‌شوند.

زمان افعال این بخش از مقاله گذشته است.

 بحث

این بخش از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد و لذا به دانش وسیعی نیاز دارد.

زمان افعال بکار رفته گذشته است.

 نتیجه‌گیری

این قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله می‌باشد.

در واقع این بخش مشابه چکیده مقاله است اما به شکل کلی‌تر، زیرا conclusion محدودیت در تعداد کلمات ندارد.

زمان افعال نیز تلفیقی از زمان گذشته و آینده است.

 تقدیر و تشکر

این بخش لزوماً در همه مقالات وجود ندارد. معمولا در این بخش از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک کرده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود.

 مراجع

در این بخش مشخصات تمامی منابع و مقالاتی که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است، باید به طور کامل و دقیق نوشته شوند.

به طور کلی شیوه و آیین نگارش ارجاع به مقالات دیگران، وابسته به مجله‌ای است که پیش‌نویس مقاله برای آن ارسال خواهد شد.

 ضمیمه

در این قسمت مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آن‌ها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد در ضمیمه گنجانده می‌شود.

 موارد تکمیلی

این بخش نیز لزوما در همه مقالات وجود ندارد.