آنچه در مورد مقاله باید بدانید

دانشجویان گرامی میتوانند با مراجعه به لینک های زیر اطلاعات خوبی از روند نگارش مقاله تا داوری و چاپ مقاله بدست آورند.

 

انجام خدمات مقاله

استخراج مفاله

نحوه ی سابمیت مقاله

بخشهای اصلی مقاله

نحوه ی داوری مقاله

چگونه میتوانیم مقاله بنویسیم

کلمات کلیدی در مقاله

مراحل بعد از سابمیت مقاله

چاپ مقاله در ژورنالهای معتبر

تیم های تخصصی مشاوران شریف این آمادگی را دارند تا در تمام رشته های تخصصی شما را در انجام مقاله یاری کنند.

استخراج  ، ترجمه  ، انتخاب ژورنال مناسب ، سابمیت  ، بهبود محتوا تا چاپ مقاله با مشاوران شریف