انتخاب ژورنال مناسب

بیشتر اوقات انتخاب ژورنال ، آیین نگارش و قالب مقاله را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هنگام انتخاب ژورنال مناسب ، به پرسش‌های زیر دقت کنید:

 

حیطه کاری و اهداف مجله Scope

هر ژورنال اهداف و حیطه کاری (Scope) مختص خود دارد.

مهم‌ترین معیار برای انتخاب ژورنال مناسب ، هماهنگی موضوع مقاله با اهداف و حیطه کاری آن ژورنال می‌باشد. نمی‌توان مقاله را به مجله‌ای فرستاد که فقط مقالات مروری چاپ می‌کند.

فرستادن یک مقاله تئوری به مجله‌ای که فقط مقالات کاربردی چاپ می‌کند درست نیست.

در سایت مجلات در قسمت اهداف و حیطه کاری (Aims and Scopes)، حیطه علمی و کاری مجله نوشته شده است.

هماهنگی موضوع مقاله با حیطه کاری ژورنال بسیار مهم است .

لذا توصیه اکید می‌شود که از سایت ژورنال، قسمت «اهداف و حوزه کاری» را مطالعه و بررسی کنید.

در صورتیکه مقاله به مجله‌ای ارسال شود که با حوزه کاری آن هماهنگی ندارد، پس از چند روز و حتی چندین هفته، پیغامی مبنی بر ناهماهنگی موضوع مقاله با حیطه کاری مجله (out of scope) از طرف مجله به نویسندگان ارسال می‌شود .

مقاله بدون داوری، رد می‌شود.

در این حالت بدون کسب نتیجه‌ای، چند هفته وقت تلف شده است.

به همین منظور بهتر است که ابتدا مجلات و ژورنال مناسب و مرتبط با موضوع مقاله انتخاب گردد.

انتخاب ژورنال مناسب با توجه به IF

از دیگر معیارهای مهم برای انتخاب ژورنال مناسب ، ضریب تاثیر یا IF: Impact factor است.

ضریب تاثیر برای یک مجله در سال 1955 توسط اوژن گارفیلد، بنیانگذار موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information :ISI) مطرح شد.

ضریب تاثیر ابتدا به صورت دستورالعملی در گزینش بهترین مجلات و نمایه‌های استنادی علوم (Scientific Citation Index:SCI) در موسسه اطلاعات علمی مورد استفاده قرار گرفت.

ضرایب تاثیر نشریات نمایه شده در SCI در گزارش‌های استنادی نشریات (JCR: Journal Citation Report) هر سال در ماه ژوئن منتشر می‌شود.

علاوه بر موسسه ISI، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز به تعیین ضریب تاثیر نشریات جهان اسلام، به ویژه کشور ایران می‌پردازد.

بنابراین در ایران و برخی از کشورهای اسلامی، علاوه بر ضریب تاثیر ISI به ضریب تاثیر ISC نیز بها داده می‌شود.

انتخاب ژورنال مناسب با توجه به هزینه های مجله

از معیارهای دیگر برای انتخاب مجله مناسب، هزینه مربوط به چاپ مقاله در مجله می‌باشد.

اگر بخواهیم مقاله به صورت رایگان در اختیار همگان و بدون هیچگونه محدودیتی قرار گیرد که اصطلاحاً open access نامیده می‌شود باید هزینه چاپ مقاله (Publication fee) توسط نویسندگان پرداخت شود.

در این حالت پس از پذیرش مقاله، در هنگام پر کردن فرم‌های مربوط به چاپ مقاله در آن مجله، گزینه open access را انتخاب می‌نمایید.

هزینه چاپ مقاله در مجلات مختلف متفاوت است و معمولاً چند صد دلار می‌باشد.

برخی از مجلات فقط مقالات را به صورت open access چاپ می‌کنند که این مجلات open access نامیده می‌شوند. بیشتر مجلات (Institute of Physics)IOP، open access هستند.

در این حالت نویسندگان پس از پذیرفته شدن مقاله، می‌بایست هزینه چاپ مقاله را پرداخت کنند و گزینه دیگری وجود ندارد.

از آنجا که اینگونه مقالات به صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد، تعداد ارجاعات به آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. به این معنی که افراد بیشتری از این مقاله استفاده می‌کنند و در مقاله خود ارجاع می‌دهند.

انتخاب ژورنال مناسب با توجه به شورای سردبیری مجله

از دیگر معیارها برای انتخاب، توانمندی علمی شورای سردبیری (Editorial Board) مجله می‌باشد.

توانمندی و برجستگی علمی اعضای شورای سردبیری، باعث ارتقای سطح علمی مجله می‌شود .

این خود در سرعت انتخاب داورهای مجله و نیز داورهای متخصص و خبره به طور مستقیم موثر است.

مجله‌های معتبر که سردبیر و شورای سردبیری شناخته شده و قوی‌تری دارند، به سرعت برای مقاله ارسال شده داوران متخصص انتخاب می‌کنند .

لذا فرآیند داوری مقالات سریع‌تر آغاز می‌شود.

به این ترتیب تصمیم‌گیری در مورد مقاله در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد.

 

شما میتوانید به کمک تیم تخصصی مشاوران شریف ژورنال مناسب برای مقاله خود را انتخاب کنید.

مشاوران شریف آمادگی استخراج مقاله از پایان نامه یا کار آزمایشگاهی شما را دارد.

استخراج مقاله و شناسایی ژورنال مناسب رشته تخصصی شما

استخراج مقاله و شناسایی ژورنال فنی مهندسی برق مکانیک عمران صنایع شیمی نفت معماری و ..

استخراج مقاله و شناسایی ژورنال علوم پایه فیزیک شیمی ریاضی زیست شناسی

استخراج مقاله و شناسایی ژورنال علوم انسانی میدریت فلسفه حقوق حسابداری

استخراج مقاله و شناسایی ژورنال علوم پزشکی داروسازی میکروبیولوژی