ژورنالها و آنچه در مورد آنها بدانیم

ژورنالها دارای تفاوتهای مهم و شاخصه هایی هستند که هر محقق باید این اطلاعات اولیه را داشته باشد.

 

در ادامه با رجوع به لینک های زیر اطلاع دقیقتری در مورد ژورنالها بدست خواهید آورد.

انواع ژورنال ها کدامند :

انواع ژورنال از نظر هزینه و از نظر اعتبار

انتخاب ژورنال مناسب چگونه ممکن است :

انتخاب ژورنال  تخصصی

شورای سردبیری ژورنال

IF ژورنال

هزینه های ژورنال

ژورنال های جعلی چگونه شناسایی می شوند  :

چگونه ژورنال های جعلی یا هایجک شده را شناسایی کنیم ؟

ایمپکت فکتور چیست :

IF: Impact factor به چه معناست و چه کاربردی دارد ؟

 

استخراج مقاله از پایان نامه  شما در گروه مشاوران شریف پذیرفته می شود.

ما امانتدار اثر پژوهشی شما خواهیم بود.

استخراج مقاله در تمامی رشته های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی و علوم پزشکی