استخراج مقاله از پایان نامه ، سمینار  ، آزمایشات ، پروژه صنعتی ، طرح صنعتی

استخراج مقاله از پایان نامه ،پروژه ، نتایج آزمایشگاهی را حتما در طول تحصیل کارشناسی تا دکتری حداقل یکبار نیاز خواهید داشت .

بی شک نتیجه زحمات شما در مقاله تبلور می یابد.

پایان نامه یا آزمایش هایی که به مقاله منجر نشود ارزش علمی چندانی ندارد .

درکتابخانه ها محکوم به خاک خوردن هستند.

پژوهشگران دیگری چه داخلی چه خارجی ممکن هست به عمد یا غیر عمد ایده شما را تکرار و به نام خود ثبت کنند.

نتیجه  زحمات شما در جوامع علمی داخلی و خارجی شامل مقالات کنفرانسی ، علمی پژوهشی ، علمی ترویجی ، مقالات ISI یا ISC می باشد.

استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله

استخراج مقاله به فارسی

در اولین مرحله مقاله باید با فرمت مناسب آن کنفرانس یا مجله استخراج گردد.
استخراج مقاله مهارتی است که باید چندین و چند بار تجربه کنید.

تا بتوانید به بهترین شکل نتیجه زحمات خود را در مقاله ببینید.

استخراج مقاله هنری است که فقط یک فرد متخصص هم رشته میتواند با فهم درست و دقیق از پسش برآید.

تیم متخصصان مشاوران شریف متشکل از فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی در این مسیر شما را همراهی خواهند کرد.

استخراج مقاله به انگلیسی

اگر این پتانسیل از نظر نوآوری ، جذابیت موضوعی در پایان نامه یا آزمایشات شما توسط تیم تخصصی مشاوران شریف دیده شود ، میتوانید مقاله خود را برای کنفرانسها و ژورنالهای معتبر خارجی ارسال کنید.

مقاله بعد از استخراج به فارسی توسط تیم ترجمه تخصصی رشته شما به صورت دقیق به انگلیسی ترجمه می شود.

در مرحله بعد مقاله به فرمت مشخص مورد نظر در می آید.

نکته مهمی که نباید فراموش شود امانتداری در حفظ آثار شماست .

مشاوران شریف طی 7 سال فعالیت امانتداری خود را ثابت نموده است.

شما میتوانید آثار پژوهشی خود مانند پایان نامه را جهت بررسی ارسال کنید.

بعد از بررسی تیم تخصصی اگر نیاز به بهبود داشته باشد به کمک مشاوران شریف انجام می شود.

استخراج مقاله از پایان نامه های مهندسی پزشکی برق مکانیک عمران شیمی نفت معدن کشاورزی معماری صنایع نقشه برداری و …

استخراج مقاله از پایان نامه های علوم پایه فیزیک شیمی ریاضی زیست شناسی و …

استخراج مقاله از پایان نامه های علوم انسانی فلسفه مدیریت حسابداری حقوق و …

استخراج مقاله از پایان نامه های علوم پزشکی دارویی میکروبیولوژی صنایع غذایی مولکولی و…

مکاتبه با مشاوران شریف
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload
 

مشاوره رایگان مشاوران شریف

44618831

ارتباط در تلگرام