انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه حسابداري مالي:

انجام پایان نامه خوش­بینی مدیریت:

کیفیت گزارشگری مالی:

انجام پایان نامه حسابداري دولتي

انجام پایان نامه حسابرسي

انجام پایان نامه حسابداری مدیریت

انجام پایان نامه حسابداری مسئولیت اجتماعی:

انجام پایان نامه ارشد حسابداری

اکثر پژوهش­های انجام گرفته در این  رشته برای انجام پایان نامه ارشد حسابداری از نوع توصیفی است و از نظر روش اجرا از نوع همبستگی می باشد و از حیث هدف از نوع کاربردی می باشد، چون با هدف استفاده از نتایج آن توسط مدیران و سهامداران شرکتهای بورسی، بانکها و…  انجام می شود  و از بعد زمان، گذشته­نگر است چون بر روی اطلاعات گذشته شرکتها انجام می شود و از لحاظ توجه به نتایج، نتیجه­گرا می­باشد. در این پژوهش­ها به­منظورگردآوری ادبیات تحقیق، از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. به این ترتیب که مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق، با مراجعه به کتب، مقالات و سایر منابع موجود استخراج شده است.  همچنین داده­های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­های تحقیق، از نرم­افزار ره­آورد نوین، صورت­های مالی سالانه شرکت­ها، گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، قابل استخراج است. در این پژوهش­ها برای توصیف داده­ها در نرم افزار Eviews از روش­های آمار توصیفی در قالب شاخص­های مرکزی و پراکندگی و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از رگرسیون چند متغیری استفاده می­شود. البته علاوه بر Eviews بر حسب نیاز می­توان از نرم افزارهای Stata ، SPSS، Lisrel، معادلات ساختاری pls،فنون تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل پوششی داده ها نیز استفاده کرد.

انجام پایان نامه ارشد با نرم افزار مالی و حسابداري

هر کدام از نرم افزار هایی که وارد بازر شدند دارای کارائی و مزایا و معایب مختلفی برای انجام پایان نامه ارشد حسابداری دارند .  پدید آورندگان نرم افزار های حسابداری این نرم افزارها را به چند دسته تخصصی تقسیم میکنند:
۱.    سیستم حسابداری مالی
۲.    سیستم حسابداری انبار یا انبارداری
۳.    سیستم خرید و فروش و صدور فاکتور
۴.    سیستم بانک و صندوق و عملیات چک
۵.    سیستم حسابداری حقوق و دستمزد
۶.    و……………

معروفترین نرم افزارهای مالی و حسابداری در انجام پژوهش و پایان نامه نرم افزاری ارشد

از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 نرم افزار مالی و حسابداری ویکتا 

نرم افزار مالی و حسابداری همکاران سیستم و سپیدار سیستم

 نرم افزار مالی و حسابداری هـلـو

نرم افزار مالی و حسابداری رافع

 

ارسال درخواست به دپارتمان حسابداری

فرم اولیه ثبت سفارش
با تکمیل این فرم میتوانید درخواست های خود را برای ما ارسال کرده و منتظر تماس از طرف کارشناسان مشاوران شریف باشید
 
 Upload