انجام پایان نامه مهندسی پزشکی:

انجام پایان نامه مهندسی پزشکی ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ،انجام پایان نامه ارشد مهندسی پزشکی ، انجام پایان نامه ECG ، انجام پایان نامه EEG ، انجام پایان نامه BCI  ، انجام پایان نامه سیگنال حیاتی ، انچام پایان نامه پردازش تصویر پزشکی ، انجام پایان نامه تشخیص سرطان 

مهندسی پزشکی رشته‌ای متشکل از گرایش‌های متعدد مهندسی و علوم پزشکی است. در نتیجه پیدایش گرایشهای جدید این رشته دور از انتظار نخواهد بود. هم اکنون در ایران در مقاطع مختلف آموزش عالی گرایش‌های زیر تدریس می‌گردند:

پایان نامه کلیه گرایش های مهندسی پزشکی توسط مشاوران شریف پشتیبانی میشود.

پایان نامه مهندسی پزشکی بالینی

پایان نامه مهندسی پزشکی بیوالکتریک

پایان نامه و پروژه های بیومکانیک

انجام پایان نامه مهندسی پزشکی بیومواد

پایان نامه مهندسی بافت

انجام پایان نامه پردازش تصاویر پزشکی

انجام پایان نامه ارشد مهندسی توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی ورزش

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی سیستم‌های فیزیولوژیکی

انجام پایان نامه ارشد ابزار دقیق در مهندسی پزشکی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

بیشتر درخواستهایی که به تیم مشاوران شریف ارجاع داده میشود مربوط به گرایش بیوالکتریک می باشد. تیم تخصصی مشاوران شریف در بعضی از زمینه های مهندسی پزشکی از تیم تخصصی گرایشهای هوش مصنوعی و مهندسی برق الکترونیک برای اتمام هرچه بهتر و خدمت رسانی دقیقتر به شما دانشجویان کمک میگیرد.

برای شروع کار باید توجه داشته باشید دیتاست شما میتواند شامل دیتاهای بومی ایران یا دیتاستهای موجود در سایتهای مرجع باشد .

زمینه ها و موضوعاتی که میتوان برای انجام پایان نامه های مهندسی پزشکی و بیو الکتریک از آنها استفاده کرد:

اهم حوزه هایی که یک مهندس بیوالکتریک در آن فعالیت می کند عبارتند از :

الف – پردازش سیگنال های حیاتی

ب – پردازش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویر برداری

پ – پردازش صوت وگفتار و طراحی سیستم های گفتار درمانی جهت کمک به معلولین گفتاری

ت – مدلسازی سیستم های بیولوژیک

ث – طراحی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاء و اندام مصنوعی و ساخت وسایل توانبخشی

ج – ثبت سیگنال های حیاتی و طراحی سیستم های مانیتورینگ بیمارستانی

چ – طراحی و ساخت سیستم های درمانی و آزمایشگاهی پزشکی

مشاوره رایگان 44037745

مشاوره تلگرامی 09304521661