انجام پایان نامه برق مخابرات:

انجام پایان نامه نامه مهندسی برق مخابرات ، انجام پایان نامه مهندسی برق مخابرات میدان ، انجام پایان نامه مهندسی برق مخابرات سیستم ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات ، انجام پایان نامه ارشد مخابرات

 

گرایش مخابرات از گرایشهایی است که تنوع موضوعی بسیاری از رمزنگاری، شبکه های مخابراتی ،شبکه بین خودرویی ، امنیت شبکه ، شبکه سلولی ، شبکه بیسیم ،کلود تا پردازش تصویر شامل رمزنگاری ، حاشیه نگاری ،فشرده سازی تصاویر ، حذف نویز و در محیطهای پیاده سازی از MATLAB ، NS2، NS3 ، OMNET،OPNET  برای گرایش سیستم تا موضوعات طراحی آنتن با نرم افزارهایی مانند HFSS ,CST ,ADS دارا می باشد.

تیم تخصصی مشاوران شریف برای گرایش مخابرات از تخصصی برخوردار است که بعذا برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه نیز از پژوهشگران این کارگروه بهره جسته ایم.

 

انجام مشاوره رایگان مهندسی برق مخابرات  44037745

مشاوره رایگان از طریق تلگرام 09304521661